אבידה

By | 16 באפריל 2015

אבדו צרור מפתחות.

המוצא מתבקש להודיע לקובי מנשה.

 

תודה

 

 

 

 

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com