אבידה

By | 30 באוגוסט 2015

אבד כובע של ילד בצבע תכלת עם פסים (הכובע מאוד חשוב לנו).

המוצא מתבקש להודיע לפנינה פרנקל.

 

תודה