בחירות מזכיר התנועה הקיבוצית

By | 7 ביוני 2015

 

 

From: קמפיין ניר מאיר לראשות התנועה הקיבוצית [mailto:matenirmeir@gmail.com]
Sent: Friday, June 05, 2015 10:50 AM
Subject:
בחירות מזכיר התנועה הקיבוצית

 

חברים שלום רב,

אנו מקיימים מפגשים בקיבוצים רבים, זוכים לתמיכה רחבה ומקווים בעזרתכם להביא את ניר מאיר לראשות התנועה הקיבוצית.

מצורפים עיקרי הנקודות עליהם מתכנן ניר מאיר לשים את הדגש ורשימת בעלי תפקידים בכירים התומכים בניר. נשמח אם תעבירו מידע זה לחברי קיבוצכם.

 

בברכת שבת שלום,

מטה ניר מאיר

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************