ביטול ההצבעה בקלפי על נעמן

By | 18 בינואר 2017

חברים שלום,

 

לאחר התייעצויות עם המועצה בשעות האחרונות סוכם שבסדר היום במליאת המועצה יובא לאישור:

 

1.      הקמת בי"ס יסודי בבית העמק,.

2.      דחיית הקמת בי"ס על-יסודי לקיץ 19'.

 

לאור שינוי זה אנחנו נבטל את ההצבעה המתוכננת.

 

כל טוב,

 

גיא הלוי