בנושא מיסוי הקיבוצים

By | 7 באוגוסט 2016

 

 

From: Omri Shoham [mailto:omri.shoham@gmail.com]
Sent: Sunday, August 07, 2016 1:58 PM
To: Mazkirut Afek <Mazkirut@k-afek.co.il&gt;
Subject:
בנושא מיסוי הקיבוצים

 

שלום חברים,

בימים האחרונים אנו עדים לאיזכורים שונים בתקשורת בנושא כחלון נגד שיטת המיסוי הקיבוצי. 

 

ראו נא בהמשך, ובמצורף – איגרת לחברים מאת מזכיר התנועה,

בנושא השינוי בשיטת המיסוי הקיבוצי שמבקש האוצר לבצע בחוק  ההסדרים.

וכן חוזר של ברית פיקוח שיש בו דברי הסבר והבהרה נוספים. 

 

אנו, כמובן, עוקבים אחר ההתפתחויות, שיש בהן, אם אכן יצאו לפועל כפי שמתאר מזכיר התנועה הקיבוצית, 

כדי להשפיע על ההתנהלות שלנו כקיבוץ מתחדש.

 

 

יום נעים לכולנו,

עמרי

 

 

doc icon מכתב-לחברים-מאבק-המיסוי-1.docx
pdf icon מברית-פיקוח.pdf