משרד בנין

ניתן לדווח על תקלות או לפתוח בקשות למשרד בנין בטלפון 4300 או טופס הבא:


אגף התשתיות של הקיבוץ נותן מענה ומגוון שירותים.

בנין