בקשה להיתר בניה אסף לייבוביץ

By | 18 בינואר 2016

 

 

From: Orit Shay [mailto:oritshay2015@gmail.com]
Sent: Monday, January 18, 2016 1:21 PM
To: Mazkirut Afek
Subject:
בקשה להיתר בניה אסף לייבוביץ

 

לכל החברים שלום,

בהתאם לתקנון הבנייה מוצגת בחדר הישיבות במזכירות בקשת ההיתר של אסף ליבוביץ

כל חבר שיש לו הסתייגות מוזמן להגיש את הסתייגותו בכתב תוך 14 יום מיום פרסום התוכנית.

לאחר 14 יום יתקיים דיון בוועדת תכנון בבקשה ובמידת הצורך גם בהסתייגויות.

 

בברכה,

אורית שי

 

=