בקשה למילוי שאלון סקר דעת קהל 2016

By | 7 באפריל 2016

שלום רב, בהמשך לשיחתנו, מצ"ב הסבר אודות סקר דעת הקהל 2016 ולינק להפצה לכל חברי ותושבי הקיבוץ. תודה מראש בעבור עזרתך בהפצתו, עופרי ליבני, בשם צוות סקרי דעת קהל ***************************************** שלום רב, הסקר השנתי של המכון לחקר הקיבוץ הנערך בשיתוף עם התנועה הקיבוצית יוצא לדרך. בעקבות התהליכים המתרחשים בקיבוצים, אנו מעוניינים לדעת כיצד רואים חברי ותושבי הקיבוצים את המצב ומה דעתם על נושאים שונים העומדים על סדר היום. לשם כך אנו זקוקים לעזרתך במילוי הסקר. תשובתך חשובה לנו מאוד מאחר ורק על ידי קבלת רוב התשובות ניתן לייצג את כלל שכבות הציבור הקיבוצי. סקר זה מהווה בחלקו, מעקב אחר סקרים קודמים שערכנו ובחלקו מטפל בנושאים חדשים. התשובות חסויות; אנו מתחייבים שלא יפורסם שום נתון מזהה, אישית, ו/או את הקיבוץ. סיכומי הסקר יפורסמו בצורה של ממוצעים ואחוזים. על מנת לענות על הסקר יש לפתוח את הקישור הבא: docs.google.com/forms/d/1DSmJqad8xqEoNVjjundd8DV1IokYbW_vRW-5eCW7jYo /viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link הערה: אם הקישור אינו נפתח כראוי נסו באמצעות דפדפן Google Chrome תודה על שיתוף הפעולה שלך צוות סקרי דעת קהל ***************************************** The Institute for Research of the Kibbutz and the Cooperative Idea The University of Haifa Haifa, 3498838, ISRAEL Tel. 972-4-8240418 Fax: 972-4-8240409 Email:kibbutz@univ.haifa.ac.il kibbutz.haifa.ac.il