דף מסרים חוק ההסדרים

By | 3 באוגוסט 2015

 

 

From: Omri Shoham [mailto:omri.shoham@gmail.com]
Sent: Monday, August 03, 2015 3:31 AM
To: Mazkirut Afek
Subject: Fwd:
דף מסרים חוק ההסדרים

 

בוקר טוב
בבקשה להפיץ לחברים

omri shoham

 

התנועה הקיבוציתhttp://www.kibbutz.org.il

דף מסרים חוק ההסדרים

חיים חבלין
אגף כלכךה
התנועה הקיבוצית
052-5450800

pdf icon דף-מסרים.-חוק-ההסדרים.-2015-6.pdf
pdf icon דף-מסרים.-חוק-ההסדרים.-2015-6.pdf