דפי מידע

By | 23 בפברואר 2017

מצורפים:

·         בקשות להעברה מבי"ס של איזור הרישום לעולים לכיתה ז'

·         ברכה להולדת בת

·         מופע-הטבה לתושבי מטה אשר

·         התפקדות למפלגת העבודה

·         טיול קיבוץ לנחל דישון

·         קול קורא ועדת קליטה

·         שירותי כביסה

 

pdf icon בקשות-להעברה-מביס-לעולים-לכיתה-ז.pdf

doc icon הטבה-לתושבי-מטה-אשר-מופע.docx
pdf icon התפקדות-למפלגת-העבודה.pdf
doc icon טיול-קיבוץ-לנחל-דישון.docx
pdf icon קול-קורא-ועדת-קליטה-15.2.17.pdf
doc icon שרותי-כביסה.docx