דפי מידע

By | 15 במרץ 2017

מצורפים:

·         דף לחברים בנושא תהליך השיוך

·         הנחיות בנושא דגירת יתושים

·         מחירי שימוש בתשתיות הקיבוץ

·         סופרגז- מבצע למחמם מים לחברי הקיבוץ

 

doc icon דף-לחברים-בנושא-תהליך-השיוך-14032017.doc
doc icon הנחיות-בנושא-דגירת-יתושים.doc
pdf icon מחירי-שימוש-בתשתיות-הקיבוץ-13.3.17.pdf
pdf icon סופרגז-מבצע-למחמם-מים.pdf