הארכה – מכרזים לפרסום לועדה לתכנון ובניה

By | 1 במרץ 2015

 

 

 

 

בברכת יום טוב

רוית יחיאלי – משאבי אנוש

9879405

JJJJ

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

doc icon 575547.doc
doc icon 575558.doc
doc icon 575547.doc
doc icon 575558.doc