הודעה בדבר בקשה לשינוי חריג לשנת 2017- נשלחת לכלל התושבים

By | 30 ביוני 2016

 

המשך ערב נעים

סיון מלכה

מנהלת מחלקת גביה

מועצה אזורית מטה אשר

pdf icon 738518.pdf