הזמנה

By | 27 ביולי 2015

 

 

From: נועה – לשכת מזכ-ל התנועה [mailto:webaxy_sender@webaxy.com]
Sent: Monday, July 27, 2015 12:10 PM
To: Mazkirut Afek
Subject:
הזמנה

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.

הזמנה
מצורפות שתי הזמנות:

1. ועידת ישראל לגינון
2.
ועידת קלינטקס למיחזור

ההזמנות הן מחברת משוב ומעניקות הנחה לחברי הקיבוצים.

אנא העבירו למעונינים.

pdf icon ועידת-ישראל-לגינון-התנועה-הקיבוצית.pdf
pdf icon ועידת-קלינטק-למיחזור-התנועה-הקיבוצית2.pdf