וועדת תרבות – דחיית הקלפי

By | 6 בפברואר 2020

חברים שלום,

לאור ההיענות הגבוהה והמבורכת של החברים לוועדת תרבות ולאור העובדה שרכזת התרבות אינה מהקיבוץ, הוחלט אתמול בדיון בהנהלה לאפשר לכמה שיותר חברים המעוניינים לתרום לתרבות להתנדב לוועדת תרבות.

 

על כן,

1. הקלפי לועדת תרבות בסוף שבוע הקרוב בוטל.

2. קול קורא מעודכן לוועדת תרבות יפורסם בימים הקרובים.

 

 

בברכה,

אורטל פרידמן          אורנה דגון

מנהלת מש"א         מנהלת קהילה