חברים, אל תתבלבלו!

By | 14 ביולי 2016

אבישי פרלוביץ, אינו מבטיח ו/או מחלק את הדירות של קיבוץ אפק.

אבישי פרלוביץ, מנהל רישום בקשות לדירות חילופיות.

אבישי פרלוביץ, מאייש את דירות הקיבוץ בהתאם להחלטות ההנהלה.

רב תודות ושבת שלום.

אפרת.