חולצות ליום הילד 2014

By | 20 באוגוסט 2014

אנו מזכירות לכולם כי לקראת יום הילד רושמים את פרטי החולצות שאתם מעוניינים להזמין. תוכלו למצוא בכולבו טפסים. יש למלא אותם ולשלשל לתיבה. בהצלחה. הצוות המארגן.