חיסון כלבת

By | 11 בנובמבר 2014

 

בעניין חיסון כלבת, אסתי הוטרינרית שלחה טפסים אך רוחלה גורי אומרת שאין ולכן נא להוציא הודעה :

 

אסתי הוטרינרית מודיעה בעל כלב שלא  קיבל איגרת לתשלום

יטלפן לקופת המועצה 9879694 04 ויבקש לשלם בכרטיס אשראי.

עבור כלב מעוקר/ מעוקרת 53.5 ₪

עבור כלב לא מעוקר 374 ₪ .

ביום החיסונים אסתי תמלא את הטפסים עם הפרטים.

מוסר:

חגי

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************