טפסים

By | 11 בינואר 2015

כל הפנסיונרים שקיבלו טפסים מחברת כלל

 

צריכים לחתום (בכל מעטפה בדף השני)

 

ולהחזירם לשלי בהט.

 

תודה

 

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com