כנס הוקרה למשרתי הקבע

By | 28 בינואר 2015

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.

כנס הוקרה למשרתי הקבע
מצורפת הזמנה לכנס, אנא הפיצו לכל משרתי הקבע בצה"ל ובכוחות הביטחון.

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

pdf icon הזמנה-למשלוח.pdf