מדידת גשם באפק

By | 29 בדצמבר 2016

 

 

 

תמונה מוטבעת 1

`

יום רביעי 28 דצמבר 2016

הכמות שנמדדה הבוקר

11.0

מ"מ גשם

ממוצע רב שנתי מ-33 שנים אחרונות

569

מ"מ גשם

בשנת תשע"ז ירדו עד כה:

255.5

מ"מ גשם

שווה ל –

44.9%

מהממוצע הרב שנתי

ממוצע מ 33 שנים לחודש דצמבר

131.4

מ"מ גשם

עד כה ירדו בדצמבר 2016

191%

מהממוצע החודשי

ס"ה ימי גשם לשנת תשע"ז

20

 

בברכה

משה כ"ץ

052-669-0809