מהמרפאה

By | 27 באפריל 2015

לחברים שלום,

חלק מהתרופות הכרוניות יגיעו ביום חמישי וחלקם ביום ראשון.

לידיעתכם.

 

 

איריס