מטס הודעה לישובים / עיריות

By | 4 במאי 2015

 

 

שלום רב, נא להפיץ בקרב התושבים/ לתלות בלוח מודעות – תודה רבה

 

אירית מזרחי

מזכירת החברה הכלכלית

מדור מים וקולחים

מאגרי אשר

04-9879605

 

pdf icon 602512.pdf
pdf icon 602512.pdf