מכתב לחברים

By | 26 בפברואר 2017

לחברים שלום, 

כחברי הנהלה ראינו לנכון להגיב למכתב של חברינו צביקה אסף .

בשבועות האחרונים ערכנו ישיבה משותפת של הנהלת הקהילה עם הנהלה כלכלית בה עברנו על תקציב העסקים, לאחר מכן ניהלנו 2  ישיבות הנהלה ארוכות על תקציב הקהילה בה הוצגה הצעת תקציב ראשונית ונערכו שינויים לאור הדיונים .

חשוב לציין שמנהל הקהילה , מנהל העסקים, גזברית אפק וצוות הנהח"ש התמודדו במהלך החודשים האחרונים עם אתגר מורכב של בניית תקציב תחת מספר סימני שאלה גדולים ( שיוך,הסדר בנקים,שינוי שיטת מיסוי).

 

כחברי הנהלה שמקבלים את התמונה המפורטת של כל סעיף וסעיף ומודעים לתמונה הגדולה , התקציב המוצע  לדעתנו הוא הנכון והטוב ביותר לחברי אפק כולם .

צר לנו שצביקה כחבר הנהלה וכשותף לדיונים בחר בדרך של הצגת תקציב חלופי ( שינוי סעיף שכזה גורר שינוי בתקציב כולו )  וזאת לאחר שהבין שדעתו לא התקבלה בקרב חברי ההנהלה מנהלי הקיבוץ והגזברית.

 

ממכתבו מצטייר כאילו מישהו מאיתנו מתנגד להעלאת הפנסיה ויתרה מזו "נהנה" מאי חלוקת רווחים .

אז רק בכדי לסדר את העובדות ,כולנו פה אחד כולל המנהלים הסכמנו שפנסיית החברים צריכה לעלות ,בנוסף נערכו צעדים נוספים לשיפור איכות חייהם של הפנסיונרים אשר קיבלו ביטוי בתקציב הקהילה . 

הצעדים צריכים להיעשות באחריות תוך ראייה כוללת של הצפוי וללא דמגוגיה .

הדבר הקל ביותר הוא לתת ולהתנהל ללא אחריות כלכלית . העבר הוכיח שבהתנהלות שכזו רק מפסידים .

 

אנחנו מבקשים לקבל את אמון הציבור במנהלים ובתקציב המוצע.

נבחרה לפני מספר חודשים הנהלה רחבה ומגוונת ,נבחר מנהל קהילה מתוכנו . נעשתה עבודה רצינית ומעמיקה עם חשיבה קדימה לרווחת כולנו .

מזמינים את הציבור להמשיך את השיח בצורה אחראית ושקולה באסיפה .

 

יום טוב.

מורן שני

דני רחמני

ענבר וולף 

צפריר אור

רונן חאג'ג