מעשה שראוי לשבחים – מאת חגי וסרמן

By | 31 באוגוסט 2014

מזה מספר חודשים שומר אצלנו שומר חדש בשם ג'ומה. שומר זה בא לאחר שאדוארד השומר הוותיק ששמר אצלנו 7 שנים ונפטר באירוע לב.

באחד הלילות לפני כשלושה שבועות הגיע ג'ומה לאזור סככת הטרקטורים וראה שם רכב טרנזיט שהשמיע קולות של רתיחה מים ברדיאטור. לאחר שני ביקורים נוספים במקום בסביבות השעה 1:30 מצא גומה את הרכב בתחילתה של דליקת אש. גומה לא היסס רגע והזמין מכבי אש.

אלה פרצו את הרכב ושטפו אותו במים תוך כיבוי האש.

הרכב חנה בקרבת מחסן שמנים וצמיגים של הגד"ש ובפעולה זו מנע נזק גדול ביותר  שיכול היה להתפשט לסככה כולה.

אני משבח את גומה על תשומת הלב הזו ומאחל לו שנים רבות של עבודה אצלנו.


חגי וסרמן,

רב"ש