סגירת כבישים לישובים

By | 19 באפריל 2015

 

שלום רב, מצ"ב מכתבו של יורם ישראל לגבי סגירת כבישים באירוע "טריאתלון ומשחה אכזיב " שיתקיים ב 9/5/15.

 

נא לדאוג להפיץ לתושבים  ולתלות בלוח המודעות .

תודה אירית

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

pdf icon 596018.pdf
pdf icon 596018.pdf