פעילות מחלקת גבייה

By | 13 באפריל 2016

 

בוקר טוב,

 

מצורף מסמך להפצה לתושבים בנושא שינויים בפעילות מחלקת גבייה.

 

יערה קדוש, דוברת

מ.א. מטה אשר

נייד 0505226312

yaarak@matteasher.org.il

www.matteasher.org.il

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

pdf icon הודעה-לתושבים-פעילות-מחלקת-גביה.pdf