פרסום בקשה להיתר בניה

By | 16 בדצמבר 2015

 

 

From: orit shay [mailto:oritshay2015@gmail.com]
Sent: Wednesday, December 16, 2015 1:31 PM
To: Mazkirut Afek
Subject: פרסום בקשה להיתר בניה

 

לכל החברים שלום,

בהתאם לתקנון הבנייה מוצגות בחדר הישיבות במזכירות בקשות להיתר בנייה של משפחת ישראלי – נעם וענבל ושל משפחת בן יצחק – שגב והילה

כל חבר שיש לו הסתייגות מוזמן להגיש את הסתייגותו בכתב תוך 14 יום מיום פרסום התוכנית.

לאחר 14 יום יתקיים דיון בוועדת תכנון בבקשה ובמידת הצורך גם בהסתייגויות.

 

בברכה,

אורית שי