צפורה מלטר

צפורה מלטר

 

צפורה מלטר (שוורשאפט)

2011 – 1927