קורס – "חכמת הגיל ה 3 "

By | 9 באוקטובר 2016

 

 

From: מעברים-טל בן הרוש [mailto:talb@mwg.org.il]
Sent: Sunday, October 09, 2016 10:00 AM
To: all <all@matteasher.org.il&gt;
Subject:
קורס – "חכמת הגיל ה 3 "

 

 

טל בן הרוש

 

טל בן הרוש

רכזת קשרי מעסיקים והכשרות מקצועיות

04-9109043, 0523786222