קיום אסיפה

By | 16 באוקטובר 2016

הודעה על פרסום אסיפה

 

ביום רביעי 19/10/16 תתקיים אסיפה בח"א בשעה 20:00.

על סדר היום :

 

אישור מועמדות גיא הלוי למנהל קהילה. העברה לקלפי.

דחיפות העניין נובעת מסיום עבודתו של מנהל הקהילה בסוף חודש אוקטובר.

הנושא אושר בישיבת ועד הנהלה ב 16/10/16.

 

 

 

הילה / שרהלה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com