קלפי

By | 31 בינואר 2016

ברוב של 66 קולות בעד

 

15 קולות נגד

 

אושר תקציב עסקים וקהילה 2016

 

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com