שמורת עין אפק

By | 22 בנובמבר 2015

 

 

From: Haya Sarig [mailto:haya4348@gmail.com]
Sent: Sunday, November 22, 2015 9:51 AM
To: Mazkirut Afek
Subject:
שמורת עין אפק

 

מצורפים חומרים לגבי פעילות מקסימה בשמורה. כדאי לפרסם לחברים 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

pdf icon לוח-זמנים-חורף-של-ציפורים-2015.pdf