שמור את היום – אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה 16.4.2015

By | 23 בפברואר 2015

בברכה,

 

                יורם ישראלי

               ראש המועצה האזורית

                מטה אשר

 

From: Tamar Talias [mailto:ttalias@gfh.org.il]  

azeret2to mailB

 

 

טליאס תמר                                                                           

מנהלת לשכת מנכ"ל

נייד: 052-3319964

טל:    04-9958020

פקס: 04-9958062

מיילttalias@gfh.org.il

logo_hebrew

 אתר הבית  בית לוחמי הגטאות   cid:image002.jpg@01CCDF66.E6448450

cid:image004.jpg@01CCDF66.E6448450

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************