תוכנית הביקורת לשנת 2017

By | 14 בספטמבר 2016

לחברים וממלאי התפקידים שלום רב,

בימים אלו שוקדת ועדת הביקורת על בניית תוכנית הביקורת לשנת 2017.

הוועדה מזמינה את החברים וממלאי התפקידים המעוניינים להעלות נושאים בעלי עניין ציבורי לביקורת פנים,

להעביר פניה בכתב אל חברי ועדת הביקורת באמצעות תאי הדואר ו/או הדוא"ל,

וזאת עד ליום 1.10.2016.

במסגרת בניית התוכנית, תערוך הוועדה דיון גם בפניות שיתקבלו ולאחר מכן תקבע את תוכנית הביקורת

וסדרי העדיפויות בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולתקציב הביקורת.

 

שיתוף הפעולה של החברים וממלאי התפקידים חיוני להצלחת הביקורת,

על מנת שנפיק ממנה את התועלת המירבית.

 

 

בברכה,

יוסי נדב – יו"ר ועדת ביקורת

רמונד וינשטיין

שגב וולף

רמון פלור