: תשואות בגמל 8.2014

By | 1 באוקטובר 2014

 

    בברכת שנה טובה,

   שלי בהטשולח: קובי בנדלק,
נושא:
FW: תשואות בגמל 8.2014

שלום רב,

מצורף קובץ תשואות עדכני בגמל/השתלמות/פיצויים נכון ל 31.8.2014

 

תשואות

התשואה הממוצעת בחודש אוגוסט עמדה על כ 1.8%

התשואה הממוצעת המצטברת ב 12 החודשים האחרונים (9.2013-8.2014) עמדה על 10.18%

 

סקירה חודשית 8.2014

עליות השערים באפיק המנייתי בישראל ובעולם, ועליות השערים בשוק האג"ח הישראלי (ממשלתי וקונצרני) . תרמו תרומה ניכרת לתשואה החיובית (מאוד) באוגוסט. כמובן שגם הפחתת הריבית המקומית לרמה של 0.25% (הנמוכה אי פעם במחוזותינו) והתחזקות של המטבעות . דולר ויורו, השפיעו גם הם בצורה חיובית על התשואות בשוק ההון ופועל יוצא של זה, על ביצועי ענף הגמל.

 

מניות:

בישראל: ת"א 25 עלה ב 0.6% ת"א 100 עלה ב 1.5% ת"א 75 עלה ב 4.1%

בעולם: S&P (ארה"ב) עלה ב 3.8% DAX (גרמניה) עלה ב 0.7% CAC (צרפת) עלה ב 3.2%.

אג"ח קונצרני:

תל בונד 20 עלה ב 1.5% תל בונד 40 עלה ב 1.1% תל בונד 60 עלה ב 1.3%.

אג"ח ממשלתי:

מדד השחרים (שקלי לא צמוד) עלה ב 1.9%  גילון (לא צמוד ריבית משתנה) עלה ב 0.3%.

 

המשך יום טוב,

 

הסקירה נערכה על ידי מחלקת הפיננסים בקב' שגיא יוגב

 

קובי חתימה

 


************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************


xls icon השוואת-תשואות.xls

xls icon השוואת-תשואות.xls