תשלום למפלגת העבודה

By | 13 במרץ 2017

לכל מתפקדי מפלגת העבודה,

יש להסדיר את התשלום (גם אלה שהתפקדו ב-2016 דרך צ'ק קיבוצי)

דרך האינטרנט באתר מפלגת העבודה, עד סוף מרץ 2017.

 

תודה,

רבקה כהן