תשלומי מים

By | 12 בפברואר 2015

לחברים שלום רב,

להלן תשלומי המים לשנת 2015:

תעריף א' (3.5 קוב ראשונים לכל נפש בבית)–  4.4 ₪ לקוב.

תעריף ב' ( שאר כמות הצריכה הביתית מעל לתעריף א') – 8.69 ₪ לקוב.

שבת שלום,

חיים.