Daily Archives: 20 באוגוסט 2014

חולצות ליום הילד 2014

אנו מזכירות לכולם כי לקראת יום הילד רושמים את פרטי החולצות שאתם מעוניינים להזמין. תוכלו למצוא בכולבו טפסים. יש למלא אותם ולשלשל לתיבה. בהצלחה. הצוות המארגן.