Daily Archives: 2 בנובמבר 2014

מחפשת ספר – מאת שלומית בר

אם למישהו יש את הספר "בבה הכבשה הכתומה" של אפרים סידון אני אשמח להשאיל אותו לכמה ימים.
תודה  
שלומית בר,  
טל' 0523413071