Daily Archives: 12 בפברואר 2015

תשלומי מים

לחברים שלום רב,

להלן תשלומי המים לשנת 2015:

תעריף א' (3.5 קוב ראשונים לכל נפש בבית)–  4.4 ₪ לקוב.

תעריף ב' ( שאר כמות הצריכה הביתית מעל לתעריף א') – 8.69 ₪ לקוב.

שבת שלום,

חיים.

 

 

נקיון הקיבוץ – מאת סיגל ירושלמי

רציתי רק לספר שבמסגרת שיעורי הטבע בבית הספר, התלמידים ואני אוספים פסולת..ואנחנו מוצאים הרבה.

כאשר הפחים הפתוחים אינם מפונים בזמן, עורבים וכלבים " משחקים" באשפה.

אולי כדאי לעשות חשיבה בנושא.. אפשר לחשוב על יום גיוס " סיירת ירוקה" אחת לשבוע.

תודה
סיגל ירושלמי