Daily Archives: 22 במרץ 2015

בריכה

לחברים שלום,

מתגבש צוות ליווי להפעלת הבריכה.

חברים שרוצים לקחת חלק מוזמנים לפנות אלי.

תיאור התפקיד:

·         מפגש אחת לחודש או לפי הצורך.

·         גיבוש נוהלי הפעלה, תכניות עתידיות והמלצות להנהלה.

 

 

בברכת שבוע טוב

קיץ רטוב ובטוח,

 

ענת גולד