Daily Archives: 23 במרץ 2015

המרכז לאומנויות שילובים

שלום לכולם,

 

תתקיים מכירה במועדון לחבר ביום ה' 26.3.15 בין השעות 15.30 ל-18.00 של המרכז לאומנויות שילובים. בואו לרכוש מתנות בעלות ערך מוסף ותחושת נתינה


יום המעשים הטובים

שלום לכולם.

הצטרםו אלינו ביום המעשים הטובים.

נפגשים ביום שלישי בשעה 16.30 בחצר מועדון חברת הילדים.

וביום שישי בשעה 13.00 ברחבת מועדון חברת הילדים.

בואו בהמוניכם.

צוות החינוך החברתי ותרבות.

אפרת מעשים טובים 2015