Daily Archives: 17 במאי 2015

בקשה להיתר בנייה משפחת גולד

 

 

From: Orit [mailto:udashay@zahav.net.il]
Sent: Sunday, May 17, 2015 10:49 AM
To: Mazkirut Afek
Subject: בקשה להיתר בנייה משפחת גולד

 

לכל החברים שלום,

בהתאם לתקנון הבנייה מוצגת בחדר הישיבות במזכירות בקשת ההיתר של יובל ואראלה גולד

כל חבר שיש לו הסתייגות מוזמן להגיש את הסתייגותו בכתב תוך 14 יום מיום פרסום התוכנית  (עד לתאריך – 30.05.2015).

לאחר 14 יום יתקיים דיון בוועדת תכנון בבקשה ובמידת הצורך גם בהסתייגויות.

 

בברכה,

אורית שי

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

=

מאוררים

שלום לכולם.

 

לפינת החי בביה"ס דרושים מאווררים !

אם יש מי שברשותו מאוורר שאין לו צורך בו, נשמח לקבלו ותבואו על התודה.

 

מסרה שרית אור.

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com