Daily Archives: 15 ביוני 2015

בבקשה העבירו לחיילים ביישוב.

 

 

 

שלום לכולם!

בתקופה האחרונה בוצעו שינויים בתחום נסיעת חיילים ברכבת ישראל.

במסגרת השינויים הוחלט  ע"י רכבת ישראל על תשלום  מחיר מלא של כרטיס נסיעה  לחיילים , בימי א' בין השעות  6:00-9:00 על מנת להקטין את הצפיפות  .

יחידות ובסיסים שונים העמידו חלופות שונות לנסיעת החיילים ברכבת במועדים אלה, או שינו את לו"ז ההגעה לבסיס.  עם זאת ברור לנו שנותרו קשיים שאנו מעוניינים לזהות ולנסות לסייע בהתמודדות עימם.

אנו מבקשים לאתר את אותם חיילים מקרב קהילת מטה אשר, שהנסיעה ברכבת בימי א' בין השעות 6:00-9:00 חיונית עבורם, ושכלל ההסדרים שהוצעו אינם מאפשרים להם להגיע ליעדם במועד שנקבע להם ע"י הצבא (ייבדק בהמשך באמצעות אישורים ספציפיים).

איתור החיילים שזקוקים לסיוע הינו צעד ראשון , שיאפשר לנו בחינת היקף הצרכים וחשיבה על דרכי התארגנות מתאימות לסיוע.

איננו מבטיחים פתרון, אך אנו מתחייבים לבחון אפשרויות לסייע ולהקל. מצורף למכתב ספח אותו ימלאו החיילים וישיבו לכתובת המייל הזו.

תודה על שיתוף הפעולה!

חתימה למייל-אושרית

 

default icon חיילים-ברכבת-מכתב-הפצה.DOCX