Daily Archives: 2 ביולי 2015

תוספת למכתב מהבריכה.

 

 

From: ענת גולד [mailto:yogagoldi@gmail.com]
Sent: Wednesday, July 01, 2015 5:34 PM
To:
חיים אופיר; אפק קיבוץ אפק
Subject:
תוספת למכתב מהבריכה.

 

הורים יקרים,
על מנת למנוע מקרה שנאלץ לרוקן את הבריכה הגדולה אנחנו מבקשים להקפיד לא להכניס תינוקות שלא גמולים עדין.
הרבה יותר פשוט לרוקן את בריכת הפעוטות.
לתזכר ולהוציא את ילדכם באופן יזום לשירותים.