Daily Archives: 25 בנובמבר 2015

קיבלת מרשם? זה אצלך בסלולרי…

 

 

 

 

 

 

שתי תוספות חשובות לתיק הרפואי האישי הדיגיטלי עלו לאוויר:

הצגת התרופות הקבועות (כרוניות) שנרשמו לי

הצגת המרשמים שקיבלתי (ותוקפם)