Daily Archives: 31 בינואר 2016

קלפי

ברוב של 66 קולות בעד

 

15 קולות נגד

 

אושר תקציב עסקים וקהילה 2016

 

 

שרהלה/הילה

מזכירות קיבוץ אפק

טל': 04-8784064

פקס: 04-8741401

מייל: afek1935@gmail.com

 

 

 

 

ביטול קבלת קהל ביום ג' הקרוב

 

 

בוקר טוב,

 

ביום ג' הקרוב לא תתקיים קבלת קהל במסגרת דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה,

 

עקב נסיעת ראש המועצה לכנס ערים תאומות בגרמניה.

 

נא ליידע את התושבים.

 

שבוע טוב ומבורך,

 

בברכה,

 

שונטל מיזן

מנהלת לשכת ראש המועצה

מ.א. מטה אשר

טל'    04-9879601

פקס   04-9824335

מייל   chantalm@matteasher.org.il