Daily Archives: 14 בפברואר 2016

מודעה מתוקנת למשלוח במייל

 

ח במייל

 

שלום לחברים,

מקהלת "משגב הגליל" בה אני מופיעה, מקיימת שני קונצרטים שמצוינים בקובץ המצורף.

מומלץ ביותר,

אם יש התעניינות, ניתן לפנות אליי. 

בלהה סיני.