Daily Archives: 22 בפברואר 2016

הסכם פשרה

 

הודעה ללקוחות

 

בהתאם להסכם פשרה (ת"צ 44751-03-10), החל מיום 22/2/2016 עד 22/3/2016 ייפתחו לצפייה לכלל הלקוחות הערוצים הבאים: ספורט 5+ גולד, ערוץ הבריאות וערוץ Lifetime.

פתיחת הערוצים תתבצע אוטומטית לכלל הלקוחות ואינה כרוכה בפנייה לשירות הלקוחות.

צפייה מהנה!

 

בהמשך להטבות שניתנו בהסכם פשרה בן סימון, החל ממחר ולמשך חודש (בין התאריכים 22/2-22/3) ייפתחו הערוצים הבאים לכלל הלקוחות:

·        ערוץ +5GOLD

·        ערוץ הבריאות

·        ערוץ LIFETIME

 

יידוע הלקוחות יתבצע באתר האינטרנט באזור ההודעות למנויים.

 

         בברכה,

 

Enjoy

טוני גרונפלד
מת"ל מוסדי
חטיבת מכירות לעסקים
077-7076051 | 053-6063414  

P  חשבו על הסביבה בטרם תדפיסו מייל זה